Search
Close this search box.

Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w związku
z prowadzeniem działalności gospodarczej:
Informujemy, że:

 Administratorem Pani/Pana danych osobowy jest Forum s.c. Mirosław Wolski, Przemysław Hajduk z siedzibą przy al. Korfantego 195, 40-153 Katowice;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wystawiania dokumentu sprzedaży – faktury i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 Odbiorcami Pani/ Pan danych mogą być jedynie podmioty przetwarzające dane na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem;
 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 Planowany okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane, to okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania;
 Przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 Przysługuje Pani/Panu wniesienie skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 Państwa dane ich podawanie jest wymogiem wynikającym z zawarcia umowy kupna-sprzedaży;
 Pani, Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane.

FORUM S.C.
Nowoczesne Biuro

FORMULARZ KONTAKTOWY: